Paxful firma działająca w branży kryptowalutowej przeprowadziła ankietę wśród Amerykanów w przedziale wiekowym 18-55 lat. Zapytano respondentów, jaka będzie przyszłość Bitcoina, a konkretnie do czego będzie on wykorzystywany w przyszłości. Połowa badanych odpowiedziała na to pytanie, że Bitcoiny odegrają dużą rolę w walce z inflacją oraz korupcją. Badanie przeprowadzono wśród 500 respondentów, wśród nich byli mężczyźni i kobiety.

Bitcoin jako remedium na inflację i korupcję

Już jakiś czas temu Paxful przeprowadziła to interesujące badanie wśród mieszkańców USA. Firmie zależało na tym, aby poznać zdanie Amerykanów na temat roli kryptowaluty.  Grupa 500 badanych, którą udało się przebadać, pozwoliła na sformułowanie wniosków. Aby ułatwić badanym odpowiedzi, każde pytanie zaopatrzone było w gotowy wzór odpowiedzi. Pytania były wielokrotnego wyboru, bo każdy respondent mógł zaznaczyć kilka odpowiedzi.

Badanie wykazało, że 346 ankietowanych na pytanie o to, jakie będzie znaczenia Bitcoina w przyszłości, odpowiedziało, że przedostanie się on do głównego nurtu i będzie normalnym środkiem płatniczym na równi z inni walutami. Niezwykle interesujące w badaniach było to, że połowa badanych (252 osoby) stwierdziła, że Bitcoin zostanie wykorzystany do walki z dwoma niebezpiecznymi zjawiskami – z inflacją i korupcją. Mniejsza część respondentów (153 osoby) było odmiennego zdania – kryptowaluta nie będzie miała zastosowania, tzn. że nie przeniknie do głównego nurtu jako środek płatności, a tym bardziej nie będzie bronią do walki z inflacją i korupcją.

Brak wiedzy jest przeszkodą dla rozwoju kryptowalut

Z wypowiedzi ponad połowy badanych wynika, że największą przeszkodą do adopcji Bitocona na rynkach wschodzących jest niska wiedza i niedostateczna edukacja na tematy kryptowaluty, blockchaina, Bitocoina. Takiego zdania było 269 respondentów. Zdaniem mniejszej części ankietowanych – 172 osób, brak wystarczających środków finansowych  do zainwestowania również stanowi barierę dla rozwoju branży blockchaina.

Jaka będzie przyszłość Bitcoina za kilka lat?

W badaniu przeprowadzonym przez firmę Paxful zapytano ankietowanych o to, kiedy Bitcoin mógłby trafić do głównego nurtu. Ponad jedna trzecia (38,4 proc.) badanych odpowiedziała, że mogłoby się to stać za 6-10 lat. Niewielki odsetek ankietowanych (5 proc.) widzi przyszłość kryptowaluty w perspektywie długoletniej – za 16, a nawet więcej lat może ona odgrywać dużą rolę w głównym nurcie. Czy przyszłość Bitcoina jest zagrożona? Na to pytanie uzyskano podobny rozkład odpowiedzi, jak na wcześniejsze o przyszłość tej kryptowaluty. Zdaniem 37 proc. badanych rozwój Bitcoina załamie się za 6-10 lat. Odmiennego zdania było 6,6 proc. respondentów, twierdząc, że era Bitcoina nigdy nie zgaśnie, kryptowaluta będzie się nadal rozwijała.

Autorka artykułu Karolina Kropopek pasjonuje się nowymi technologiami i ich zastosowaniem. Stale obserwuje i analizuje rynek, zbiera i przekazuje najnowsze informacje z branży kryptowalutowej. Ufa, że potencjał blockchaina jest ogromny, będzie się rozwijał i zrewolucjonizuje inne branże.