Bitcoin jest pierwszą oraz jednocześnie najpopularniejszą z dostępnych obecnie kryptowalut – będąca samą formą pieniądza, która z kryptografii korzysta w celu kontrolowania swojej kreacji własnej oraz także zarządzania. Rezygnując całkowicie z nadzoru scentralizowanych regulacyjnych organów.

Jednak należy zauważyć, że nie wszystkie technologiczne rozwiązania oraz także koncepcje, które do stworzenia BTC posłużyły są nowe. Satoshi Nakamoto scalił wcześniej wiele pomysłów już istniejących, które stworzyły pewnego rodzaju podwaliny do opracowania systemu niezależnego przepływu pieniędzy wirtualnych.

Początki BTC

Dokładnie 31 grudnia 2008 roku w sieci się pojawił Manifesf Satoshi’ego Nakamoto, który był zatytułowany Elektroniczny system pieniężny peer-to-peer. W sposób dokładny opisywał oraz przedstawiał wszelkie metody wykorzystujące sieci P2P w celu stworzenia specjalnego systemu transakcji elektronicznych nieopartych jedynie na zaufaniu wzajemnym.

Wykorzystując sieci peer-to-peer zatem umożliwia użytkownikom dokonywanie wymiany wartości bez pośrednictwa osób, instytucji oraz firm jakimi w znanym modelu płatności bezgotówkowych są jak najbardziej banki. Sieć bitcoin umożliwia zatem wysyłanie płatności online bezpośrednio do adresata od nadawcy.

Rozwój Bitcoina

W styczniu w roku 2009 powstała sieć Bitcoin, a razem z nią w zasadzie pierwszy klient BTC (był on udostępniony na licencji open source). Jeśli chodzi o Satoshi Nakamoto, to wykopał on wtedy pierwszy blok Bitcoinów, które określane są obecnie mianem genesis o wartości 50 BTC.

Pierwszy, kurs realny Bitcoina ustalono na podstawie samego kosztu wydobycia. Miało to dokładnie miejsce 5 października 2009 roku i wówczas za jednego amerykańskiego dolara można było kupić wówczas aż 1309 BTC. Dzisiaj role zupełnie się odwróciły i to właśnie BTC jest o wiele, wiele droższy od amerykańskiego dolara.

Laszlo Haneycz to bardzo znany programista, który się zapisał na kartach historii, ponieważ 22 maja 2010 roku jako pierwszy on właśnie wykorzystał bitcoina w konsumpcyjnych celach. Dokładnie to za dwie pizze w restauracji o nazwie John’s pizzas w mieście – Jacksonville na Florydzie zapłacił bowiem aż 10 000 BTC co wówczas oznaczało równowartość około trzydziestu dolarów.

Pierwsza giełda o nazwie „Bitcoin Market” powstała z kolei w luty w roku 2010, a więc było to ponad trzy miesiące przed zakupem tej jakże pamiętnej pizzy. Pomimo to, nie podbiła ona rynku. Przez kilka lat kolejnych, giełdą największą jeśli chodzi o wymianę BTC była bowiem kilka miesięcy później uruchomiona giełda o nazwie MT. Gox.

Dokładnie uruchomiona została 17 lipca 2010 roku. Podczas tej pierwszej sesji kurs BTC został ustalony na poziomie wynoszącym 0,05 USD. Chociaż początkowo Bitcoin jedynie służył jako niszowa waluta, z której głównie korzystano do opłacania informatycznych usług, to z czasem się zaczęły nią interesować coraz większe podmioty. Jak widać wielokrotnie rynek ten nas zaskakuje. Jest absolutnie nie do przewidzenia.