Stowarzyszenie Libra porzuciło swój pomysł wprowadzenia jednej wspólnej waluty cyfrowej. Jedną z konkurencyjnych wersji może stać się nowy whitepaper. Jakie będą konsekwencje takich działań?

Początki Libry

Zaprezentowana w połowie ubiegłego roku Libra została przestawiona jako stablecoin, wspierany przez koszyk walut fiducjarnych. W ten sposób chciano ograniczyć funkcjonowanie instytucji bankowych, opieracjąc się na bazie ponad 2 miliardów aktywnych użytkowników portalu Facebook.

Problemy pojawiły w momencie rozpoczęcia działań organów regulacyjnych, które dostrzegły zagrożenia prawne w tym projekcie. Sam właściciel Facebooka, Mark Zuckerberg, wezwany przed oblicze Izby Reprezentantów, nie zdołał przedstawić racjonalnych przesłanek do tego, by Libra stała się przeciwwagą dla proponowanej przez Chiny waluty cyfrowej.

Zmiany

W związku z powyższym, Libra ma być teraz siecią walut cyfrowych, powiązanych z innymi walutami. Ma to być wyjście na przeciw oczekiwaniom organów prawnych powiązanych z odstępstwami od zasad technologii blockchain. Gwarantuje ona zachowanie wartości ekonomicznych. Głównym założeniem planu ma być utworzenie sieci wielu stablecoinów, co pozwoli wielu podmiotom, których lokalne waluty są obsługiwane przez stablecoiny, na bezpośredni dostęp do stablecoinów. Zabezpieczeniem takiej waluty ma być fundusz rezerwowy, oparty na gotówce lub jej ekwiwalentów oraz krótkoterminowych papierach wartościowych. Twórcy Libry obiecują ścisłą współpracę z organami kontrolnymi, bankami centralnymi oraz innymi zainteresowanymi instytucjami finansowymi. Celem integracji z powyższymi podmiotami ma być wzrost liczby jednowalutowych stablecoinów dostępnych w Librze.

Wielowalutowość

Zasada działania wielowalutowości Libry będzie ujednolicona i prosta. Każda transakcja (bez znaczenia, czy będzie to kupno, wysyłka lub odbiór Libry) odbędzie się za pomocą stablecoinów, których zabezpieczeniem mają być dolary amerykańskie, funty brytyjskie i euro. Z założenia, Libra nie będzie odrębnym od stablecoinów aktywem a jedynie ich cyfrowym kompozytem.

Bezpieczeństwo użytkowników

Stowarzyszenie Libra uważa, że ma szansę odtworzyć kluczowe właściwości ekonomiczne systemu bez uprawnień. Ma to odbywać się za pomocą rynku usług sieciowych i zarządzania, które mają cechować przejrzystość, konkurencyjność i otwartość. Jednocześnie zagwarantowane będzie zachowanie staranności działań członków stowarzyszenia jak i podmiotów odpowiadających za weryfikację. Ci ostatni są niezbędną częścią całego systemu.

Libra poniekąd przewidziała wzrost zainteresowania decydentów w kwestii wprowadzania walut cyfrowych na masową skalę. Ten rok, naznaczony pandemią koronawirusa, udowodnił zasadność wprowadzania takiego rozwiązania i zdeterminował rządy i banki centralne na wzmożenie działalności pod kątem wprowadzenia jednolitej cyfrowej waluty, która będzie wspierana przez wspomniane banki centralne. Do tego jednak daleka droga, ale wszystko na to wskazuje, że wszystkie osoby, obracające gotówką, czeka taka właśnie przyszłość i przymus dostosowania się do zachodzących zmian.