Moskiewski Sąd Arbitrażowy: kryptowaluty nie mogą zostać przejęte za spłatę zadłużenia

Grupa medialna RBC donosi, że podczas rozprawy w dniu 26 lutego Moskiewski Sąd Arbitrażowy orzekł, że fundusze kryptowalutowe upadłego dłużnika nie mogą zostać zatrzymane jako płatność dla wierzycieli.

Sąd rozpatrzył wniosek złożony przez kierownika finansowego Aleksego Leonova, który zwrócił się o pozwolenie na odzyskanie środków od dłużnika, Ilya Tsarkova, poprzez przejęcie aktywów kryptowalutowych. Według RBC, Leonow zażądał, aby sąd zażądał od Tsarkova podania hasła do portfela kryptowalutowego na stronie Blockchain.info.

Rosyjski Sąd Arbitrazowy dokonał przeglądu dokumentów potwierdzających, że Carkow posiadał portfel z Bitcoinami, ale odmówił udzielenia Leonowi prośby o przejęcie kryptowaluty Carkowa w celu spłaty zadłużenia.

Według Nikity Kulikova, dyrektora wykonawczego moskiewskiej firmy prawniczej HEADS Consulting, sąd nie mógł osiągnąć żadnego innego orzeczenia, ponieważ ustawodawstwo dotyczące kryptowalut nie jest obecnie w Rosji mocno ugruntowane.

“Jeżeli sąd włączył niewypłacalność aktywów kryptowalutowych, oznaczałoby to, że rosyjski system uznał aktywa kryptowalut za rodzaj pieniądza, co jest sprzeczne ze stanowiskiem Banku Centralnego lub jako własność, która nie jest ustalona przez prawo “, powiedział Kulikow.

Leonov nie zgodził się ze stwierdzeniem, że pomimo mrocznego statusu prawnego kryptowalut w Rosji, nie ma powodu, aby nie był on zaliczany do grupy aktywów, które mogą być przejęte przez wierzyciela. Leonow dodał, że precedens ustanowiony przez sąd może spowodować “odpływ aktywów” w przyszłych sprawach dotyczących arbitrażu zadłużenia.

Jak wcześniej informował Cointelegraph, rosyjski rząd sfinalizuje regulacje dotyczące kryptowalut, ICO i giełd kryptowalut do lipca 2018 roku.

LOGO BITCOIN ALTCOIN

Newsletter

[FM_form id="2"]