Komisja Europejska powołuje Europejskie Partnerstwo Blockchain

Podczas Digital Day 2018 podpisano deklarację utworzenia Europejskiego Partnerstwa Blockchain złożonego z 22 krajów, jak wynika z komunikatu prasowego Komisji Europejskiej.

W trakcie tego wystąpienia wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej wezwał Europę do zostania liderem w dziedzinie technologii cyfrowych, poprzez pracę nad innowacjami Blockchain i sztuczną inteligencją.

[partnerstwo będzie] narzędziem współpracy między państwami członkowskimi w celu wymiany doświadczeń i wiedzy fachowej w dziedzinach technicznych i regulacyjnych oraz przygotowania do uruchomienia ogólnounijnych zastosowań [Blockchain] na jednolitym rynku cyfrowym z korzyścią dla sektora publicznego i prywatnego.

– czytamy w komunikacie prasowym.

W przyszłości wszystkie usługi publiczne będą korzystać z tej technologii. Blockchain to wspaniała okazja dla Europy i państw członkowskich do przemyślenia systemów informatycznych, promowania zaufania użytkowników i ochrony danych osobowych, tworzenia nowych możliwości biznesowych i ustanawiania nowych obszarów przywództwa, z korzyścią dla obywateli, usług publicznych i firm.

– mówi Mariya Gabriel, komisarz ds. gospodarki cyfrowej i społeczeństwa.

Temat regulacji technologii Blockchain został również poruszony w komunikacie prasowym, w którym napisano, że partnerstwo przyczyni się do stworzenia sprzyjającego środowiska, w pełni zgodnego z prawem UE i jasnymi modelami zarządzania, które pomogą rozkwitać w całej Europie usługom wykorzystującym Blockchain. KE już na początku marca poinformowała, że zamierza wprowadzić ogólnounijne ramy dot. fintech i Blockchain.

Kraje, które podpisały deklarację w sprawie partnerstwa Blockchain to: Austria, Belgia, Bułgaria, Czechy, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Irlandia, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Malta, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Szwecja i Wielka Brytania. Komunikat prasowy dodaje, że pozostali członkowie UE i Europejski Obszar Gospodarczy również są zaproszeni do przyłączenia się.

Na początku lutego KE uruchomiła unijne obserwatorium i forum Blockchain, które Gabriel nazwała jednym z najbardziej wszechstronnych repozytoriów doświadczeń i wiedzy o Blockchain. W komunikacie prasowym zauważa się, że KE zainwestowała ponad 80 mln euro w projekty związane z Blockchain, a do roku 2020 przeznaczy około 300 mln euro na rozwój Blockchain.

LOGO BITCOIN ALTCOIN

Newsletter

[FM_form id="2"]