Bank Anglii z własną kryptowalutą?

Bank Anglii opublikował dokument roboczy służb Komisji, w którym przedstawiono różne scenariusze możliwych zagrożeń i kwestii stabilności finansowej cyfrowych walut Banków Centralnych (CBDC).

Dokument tworzy trzy modele CBDC w zależności od sektorów, które mają dostęp do CBDC, od wąskiego CBDC, w którym dostęp jest ograniczony do banków i niebankowych instytucji finansowych (NBFI), do bezpośredniego i pośredniego dostępu rozszerzonego na gospodarstwa domowe i firmy niefinansowe.
Model dostępu do instytucji finansowych jest ograniczony do banków i NBFI, w których instytucje finansowe mogą bezpośrednio współpracować z Bankiem Centralnym w celu zakupu i sprzedaży CBDC w zamian za kwalifikujące się papiery wartościowe. Instytucje finansowe nie powinny dostarczać aktywów gospodarstwom domowym i firmom, które są całkowicie wspierane przez pieniądze Banku Centralnego.

Model dostępu do całej gospodarki zakłada, że ​​dostęp do CBDC przysługuje bankom i NBFI, gospodarstwom domowym i firmom. W ten sposób CBDC może służyć jako pieniądze dla wszystkich agentów w gospodarce. Chociaż tylko banki i NBFI mogą współdziałać bezpośrednio z Bankiem Centralnym w celu zakupu i sprzedaży CBDC, raport mówi, że „gospodarstwa domowe i firmy muszą korzystać z giełdy CBDC, aby kupować i sprzedawać CBDC w zamian za depozyty”.

W ramach instytucji finansowych Plus, dostęp do modelu uproszczonego CBDC w „wąskim banku” dostęp jest ponownie ograniczony do banków i NBFI. Istnieje co najmniej jedna instytucja finansowa, która działa jako „wąski bank”, który zapewnia aktywa finansowe gospodarstwom domowym i firmom, które są w pełni poparte CBDC, ale nie udziela kredytu.

W szczególności w sprawozdaniu stwierdzono, że nie ma powodu, by sądzić, że wprowadzenie CBDC miałoby negatywny wpływ na kredyt prywatny lub na zapewnienie pełnej płynności dla gospodarki. Chociaż w sprawozdaniu określono, że konieczne są dalsze modele i badania, aby dokonać bardziej konkretnego określenia.

Banki centralne stopniowo badają wprowadzenie CBDC i ich potencjalny wpływ na system bankowy. W ubiegłym tygodniu Bank Centralny Norwegii wydał dokument roboczy w sprawie CBDC. Raport przygotowany przez bank Norges bada aspekty, które ich zdaniem powinny być brane pod uwagę przy ocenie emisji CBDC. Rada Federalna Rządu Szwajcarii zwróciła się z wnioskiem o raport na temat ryzyka i możliwości wprowadzenia własnej waluty cyfrowej wspieranej przez państwo (tzw. „E-frank.”). Wniosek ma również na celu zbadanie i wyjaśnienie prawnych, ekonomicznych i finansowych aspektów e-franka.

LOGO BITCOIN ALTCOIN

Newsletter

[FM_form id="2"]